Met de komst van ChatGPT en andere AI-tools rijst de vraag of er nog wel toekomst is voor tekstschrijvers en vertalers? Uit onderzoek blijkt van wel en kunnen juist zij hun voordeel doen met deze nieuwe technologische taalinnovaties.

Artificial Intelligence (AI) heeft ons dagelijks leven flink veranderd en er zijn inmiddels verschillende chatbots die op basis van Large Language Models (LLM) verschillende taken kunnen uitvoeren. Via onder andere ChatGPT en Google Bard is het bijvoorbeeld mogelijk om teksten te vertalen of volledige artikelen op te zetten. AI helpt dan ook vele mensen om niet alleen nieuwe content te genereren, maar ook bestaande te verbeteren.

Toch blijkt uit onderzoek dat AI-tools niet voor iedereen zaligmakend of de gewenste oplossing is.

Vertrouwen mensen AI?

Uit een onderzoek van Storyblok, waar ruim 1.000 consumenten aan deelnamen, blijkt dat 85% van de consumenten niet geïnteresseerd is om met behulp van AI producten of diensten te kopen. Bovendien geeft 60% aan dat een aanbeveling door AI niet de kans vergroot dat zij iets zullen kopen, terwijl 17% stelt dat de kans juist kleiner wordt dat zij dan iets kopen.

Mensen geven aan dat zij de website van een merk waardevoller is dan de mobiele app of sociale media accounts. Daarbij is het wel belangrijk dat de website een goede gebruikerservaring biedt. Daar kan AI wel een belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld via een chatbot veelvoorkomende vragen te beantwoorden.

Volgens Storyblok blijft authentieke content bovenaan het wensenlijstje van consumenten staan. 

Het maken van goede waardevolle content en het inzetten van de juiste vertalingen is dus nog belangrijker geworden. Verschillende AI-tools kunnen daarbij helpen, maar het moet niet de leidraad zijn. 

Innovatief vertaalbureau

Juist organisaties die slim omgaan met AI en andere innovatieve oplossingen kunnen dus de strijd om de consument winnen. Een goed voorbeeld is dit innoverende vertaalbureau, dat slimme technologieën inzet om het proces rondom vertalingen te versnellen en te verbeteren.

Met de opkomst van AI schrokken veel vertalers, maar het vertaalbureau omarmde het en liet AI juist voor hen werken. Zo hebben vertalers toegang tot post-editing en vertaalgeheugen.

Post-editing zorgt ervoor dat vertalingen 40% sneller geleverd kunnen worden, zonder dat de kwaliteit afneemt. De tekst wordt eerst vertaald door een vertaalmachine, waarna de vertaling door vertalers wordt gereviseerd.

Ook maken dit vertaalbureau en zijn vertalers gebruik van een vertaalgeheugen, waardoor vertalingen consistent, efficiënt en goedkoper zijn. Dit vertaalgeheugen slaat alle eerder vertaalde teksten op en gebruikt culturele termen, zodat teksten in de juiste context worden vertaald. Een AI-tool kan een tekst snel vertalen, maar menselijke vertalers begrijpen culturele nuances en context van een taal veel beter dan AI. 

Samenwerken in LinkedIn

Een ander voorbeeld is LinkedIn. Zij lanceerden in 2023 LinkedIn collaborative, waarin artikelen op basis van AI worden gemaakt die vervolgens door gebruikers kunnen worden verrijkt. Alleen mensen die een expert zijn in hun vakgebied krijgen van LinkedIn een uitnodiging om een bijdrage te leveren. In ruil daarvoor ontvangen zij een badge.

Ga aan de slag met AI

Het gebruik van AI voor content bevindt zich nog in de beginfase. Ga er daarom mee aan de slag om te kijken welke mogelijkheden het biedt om bijvoorbeeld je teksten te vertalen. Naarmate de algoritmes zich verder ontwikkelen zal de nauwkeurigheid en kwaliteit van de content alleen maar verder toenemen. 

Met de juiste aanpak kan AI een verrijking zijn voor je organisatie en hoe je omgaat met content, maar menselijk toezicht blijft essentieel. Zoek daarom de juiste de balans tussen content van kunstmatige intelligentie en mensen.

Misschien vind je dit ook leuk...

Populaire Artikelen